Si necessites més informació, emplena aquest formulari

Si us plau, revisa els camps seleccionats
Abans de signar/enviar la sol·licitud, ha de llegir i acceptar la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta en la política d'ús de dades

Gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres

Ens posarem en contacte amb tu tan aviat com sigui possible

Detalls

Renda 

• Estudi i confecció de declaracions de la renda

• Pagaments fraccionats trimestrals 

• Gestió de mòduls (seguiment i regularització anual) 

• Declaració anual d'entitats d'atribució de rendes (CB i SCP) 

IVA 

• Declaracions mensuals o trimestrals d'IVA 

• Declaració del resum anual 

• Gestió de mòduls (trimestral i tancament anual) 

SOCIETATS

• Estudi i confecció de declaracions de l'impost de societats

• Càlculs al tancament de l'any

• Pagaments a compte de l'impost de societats 

Altres gestions fiscals

• Declaracions trimestrals i anuals de retenció de lloguers 

• Declaració anual d'operacions amb tercers 

• Registres d'amortitzacions 

• Declaracions trimestrals i anuals de retencions per dividends i interessos 

• Operacions intracomunitàries: declaracions intrastat i models 349 

• Atenció i seguiment de requeriments, comprovacions fiscals i inspeccions 

• Negociació de pagaments amb Hisenda